Svensk E-handel 2019 – det här tog vi med oss från DIBS föreläsning

E-handel eller näthandel som det också kallas, är idag en naturlig del av svenskarnas vardag. För 13:e året i rad kan vi konstatera att e-handeln ökat. Nyfiken på hur Sveriges e-handel såg ut i år och hur det ser ut framöver? Vi var på plats och tog anteckningar på DIBS by Nets föreläsning, där de delade med sig av sin rapport om svensk e-handel 2019.

Det kommer kanske inte som en chock att Sveriges e-handel även i år fortsatt att växa. Totalt har den svenska konsumtionen ökat med hela 16% jämfört med föregående år, vilket innebär att svenskarna under 2019 näthandlat för ungefär 310 miljarder kronor. Vad är det då svenskarna lägger mest pengar på? Resor! Det är kategorin som utgör den största delen inom svensk e-handel. Flygbiljetter, tågbiljetter och hotellbokningar utgör tillsammans 47 % av den totala svenska nätkonsumtionen. Därefter kommer varor på 37 %, och på en tredje plats hamnar tjänster på 16 %. Däremot har studier visat att även om resor utgör nästan hälften av det vi spenderar online, har andelen av befolkningen som köper exempelvis flygresor faktiskt minskat. Det kan bero på den ökade miljömedvetenheten tack vare den stora klimatdebatten som pågår. Det har resulterat i att 11 % färre svenskar har köpt flygbiljetter 2019 jämfört med 2018.

E-handeln har numera blivit en rutin för svenskarna och årets rapport visar att e-handeln ökat oavsett åldersgrupp. Statistiken visar att den största andelen av konsumtionen utgörs av de yngre åldersgrupperna. Däremot har även de äldsta konsumenterna anpassat sig till den allt mer digitala handeln. Vad är det som lockar allt fler svenskar att släppa kassarna och istället sätta sig framför datorn och klicka hem sina varor och tjänster?

Jo just därför, för att slippa släpa kassar, putta kundvagnar och stå i kö. Statistik har visat att 30% av svenskarna handlar på nätet för att spara tid och för bekvämlighetens skull. Att slippa springa runt bland olika butiker för att jämföra priser är för 23% av befolkningen en av anledningarna till varför handeln förflyttat sig från de fysiska butikerna till nätet.

E-handeln har inte bara ökat under det senaste året, utan man har även sett att antalet avbrutna köp online har minskat med hela 40%. Vad kan det bero på? Med ökad trygghet och färre överraskande totalpriser, minskar chansen att en svensk avbryter ett påbörjat köp. Den trygga köpupplevelsen online är positiv för svenskar som vill ha ett enkelt och bekvämt sätt att handla på, men mindre bra för de fysiska butikerna. Med ett ännu större utbud på nätet blir det svårt för de fysiska butikerna att konkurrera i framtiden.

För att i framtiden inte bli utkonkurrerade av e-handeln behöver de fysiska butikerna anpassa sig för den digitala världen, göra det ännu enklare för kunder att handla i de fysiska butikerna och skapa minnesvärda upplevelser vid varje besök.